Βλέπετε: Tommy Wirkola

Στο Σινεμά "What Happened To Monday"

"What Happened To Monday"

“2073. Η Γή υποφέρει απο τον υπερπληθυσμό. Η κυβέρνηση αποφάσισε να εισάγει την πολιτική του ενός παιδιού, σε συνεργασία με το Συμβούλιο Ελέγχου Γεννήσεων, υπο…

Trailers Ταινιών

Πρώτο Trailer του "Hansel & Gretel: Witch Hunters"

“Δεκαπέντε χρόνια μετά απο το τραυματικό γεγονός gingerbread-house, τα αδέλφια Hansel and Gretel αποτελούν πλέον μια πολύ ισχυρή ομάδα κυνηγών επικυρηγμένων που ανιχνεύουν και σκοτώνουν…