Βλέπετε: Thierry De Peretti

Στο Σινεμά "A Violent Life"

"A Violent Life"

“Κορσική, 1997: Με αίτημα την αυτονόμηση της Κορσικής από την Γαλλία, σχηματίζεται στο νησί μια εξτρεμιστική ομάδα με πολιτικοιδεολογικό θεωρητικά προσανατολισμό, που πρακτικά καταλήγει να…