Βλέπετε: Philip Gawthorne

Cinema H STXfilms Απέκτησε Το "Black Hole"

H STXfilms Απέκτησε Το "Black Hole"

Αν και κάποιες φορές νιώθεις ότι το Ηollywood έχει εξαντλήσει τα σενάρια καταστροφής της Γής, εκεί ανακαλύπτεις ότι ποτέ δεν ασχολήθηκε με τις Μαύρες Τρύπες…