Βλέπετε: Nick Broomfield

Στο Σινεμά "Marianne And Leonard: Words of Love"

"Marianne And Leonard: Words of Love"

Marianne And Leonard: Words of Love: μια όμορφη και τρυφερή ιστορία ενός εξαίσιου έρωτα, πέρα από σύνορα που υπερνικά ακόμα και τον θάνατο. Ενός έρωτα…