Βλέπετε: Netflix

Cinema Συνεργασία Netflix Και Sony

Συνεργασία Netflix Και Sony Pictures

Ύστερα από την έκρηξη του streaming που γέννησε πολλούς νέους ανταγωνιστές, το Netflix δέχθηκε αρκετά χτυπήματα καθώς έχασε κάποιους αρκετά σημαντικούς τίτλους από την βιβλιοθήκη…