Βλέπετε: Nelsan Ellis

Cinema Πρώτη Ματιά: "The Stanford Prison Experiment"

Πρώτη Ματιά: "The Stanford Prison Experiment"

Πρόκειται για μια ακόμη μεταφορά στον κινηματογράφο του διάσημου πειράματος που εκτέλεσε ο καθηγητής Phillip Zambardo το 1971. Η πρώτη σοβαρή μεταφορά της διάσημης ιστορίας…