Βλέπετε: Josh Boone

Στο Σινεμά "The New Mutants"

"The New Mutants"

“Πέντε χαρισματικοί έφηβοι, που θα θεωρηθούν απειλή για το κοινωνικό σύνολο, βρίσκονται εσώκλειστοι σε κάτι, που προσομοιάζει με νοσοκομείο…Αίτια όλου αυτού θα θεωρηθεί το γεγονός…