Βλέπετε: John Huddles

Trailers Ταινιών

Trailer του "The Philosophers"

“Σε ένα διεθνές σχολείο της Jakarta, ένας καθηγητής φιλοσοφίας προκαλεί τους 20 σπουδαστές της τάξης του, να επιλέξουν 10 απο τους συμμαθητές τους για συμβίωση…