Βλέπετε: Johannes Roberts

Στο Σινεμά "The Strangers: Prey at Night"

"The Strangers: Prey at Night"

“Το ζεύγος Cindy και Mike, θα ακολουθήσει στα πλαίσια της οικογενειακής του εκδρομής, το λάθος «μονοπάτι», ο δρόμος του οποίου θα καταλήξει σ’ένα μυστηριώδες απομονωμένο…