Βλέπετε: Jimmy Eriksson

Cinema

Ταινία Μικρού Μήκους: "Memorize"

“Το 2027, όλοι οι άνθρωποι έχουν εμφυτευμένο το Memorize-chip, ένα chip που καταγράφει ότι βλέπουμε και ότι κάνουμε, ένα νέο σύστημα καταπολέμησης του εγκλήματος. Μια…