Βλέπετε: Jake Paltrow

Cinema Πρώτη Ματιά: "Young Ones" του Jake Paltrow

Πρώτη Ματιά: "Young Ones" του Jake Paltrow

“Σε ένα βίαιο μελλοντικό κόσμο όπου το νερό έχει εξελιχθεί στο πιο πολύτιμο και σπάνιο αγαθό, ο Jerome Holm (Kodi Smit-McPhee), ένα ευφυές 14χρονο αγόρι,…