Βλέπετε: Danes Torben Bech

Κριτικές Ταινιών

Κριτική: "Bridgend" Του Jeppe Rønde

8.1

“Μια πραγματικότητα που υπερβαίνει κάθε φαντασία λαμβάνει χώρα στην πόλη “Bridgend” της Ουαλίας…” Από το χειμώνα του 2007 η σκληρή πραγματικότητα μιας επιδημίας αυτοκτονιών μαστίζει…