Βλέπετε: Cendric Himenez

Κριτικές Ταινιών Κριτική: "The Man with the Iron Heart"

Κριτική: "The Man with the Iron Heart"

7.3

“1942: Ο διοικητής της κεντρικής υπηρεσίας RSHA του γερμανικού κράτους και εισηγητής της «τελικής λύσης του Εβραϊκού Ολοκαυτώματος», Reinhard Heydrich (γνωστός και ως Δήμιος), εγκαθίσταται…