Βλέπετε: Brian Taylor

Στο Σινεμά "Mom And Dad"

"Mom And Dad"

“Η ηρεμία, η τάξη και η ασφάλεια ενός φιλήσυχου προαστίου, καθ’ εικόνα και ομοίωση του american dream, διαταράσσεται πλήρως όταν όλοι οι γονείς των οικογενειών…