Βλέπετε: Apartment 143

Trailers Ταινιών

Trailer Του "Apartment 143" (Emergo)

“Μια ομάδα παραψυχολόγων ερευνά τα περίεργα φαινόμενα που παρατηρούνται σε ένα διαμέρισμα. Με τη χρήση όλων των ειδών καμερών video, HD, 8mm, 16mm, και 35mm…