Βλέπετε: Alpha

Cinema Πρώτη Ματιά Στο "The Solutrean"

Πρώτη Ματιά Στο "The Solutrean"

Αν και το Hollywood μας έχει ταξιδέψει σε πολλές χρονικές περιόδους της ανθρωπότητας, τόσο στο παρελθόν όσο και στο μέλλον, η προϊστορική περίοδος έχει παραμείνει…