Βλέπετε: Alex Russell

Cinema Στο Σπίτι Cinema@Home: "Chronicle" του Josh Trank

Cinema@Home: "Chronicle" του Josh Trank

“Τρεις φίλοι και συμμαθητές του λυκείου κάνουν μια απίστευτη ανακάλυψη που θα τους οδηγήσει να αναπτύξουν υπερφυσικές δυνάμεις. Αποκτούν την ικανότητα να κινούν αντικείμενα με…

Dvd | Blu-ray

DVD / Blu-Ray: "Chronicle" του Josh Trank

“Τρεις φίλοι και συμμαθητές του γυμνασίου κάνουν μια απίστευτη ανακάλυψη που θα τους οδηγήσει να αναπτύξουν υπερφυσικές δυνάμεις. Αποκτούν την ικανότητα να κινούν