Βλέπετε: Kyle Patrick Alvarez

Cinema Πρώτη Ματιά: "The Stanford Prison Experiment"

Πρώτη Ματιά: «The Stanford Prison Experiment»

Πρόκειται για μια ακόμη μεταφορά στον κινηματογράφο του διάσημου πειράματος που εκτέλεσε ο καθηγητής Phillip Zambardo το 1971. Η πρώτη σοβαρή μεταφορά της διάσημης ιστορίας…